Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Rôzne

Preložil som do slovenčiny jeden môj prepracovaný príspevok, ktorý som uverejnil na jednom maďarskom fóre:

 

Načo môžeme využiť internet?

 

Nezhoda názorov, alebo vedomá provokácia?!

 

V mojich článkoch často pripomínam tých vedcov, ktorí si myslia, že„odborníkom” je len ten, ktorý má ukončené vzdelanie v danom odbore. Takýto „odborníci” často poučujú svojich kolegov vedcov, ak tí vyjadria svoj názor v odbore, kde nemajú vedeckú hodnosť. Typickým príkladom je článok Borbály Obrusánszkej, ktorú uverejnila v júli 2011 na stránkach Barikádu, na tému „Autochtónnosť Maďarov v Karpatskej (Dunajskej) kotline". Prečítal som článok, troška ma dvíhal zo stoličky, ale som si pomyslel, že ráno je múdrejšie večera a nechal som to bokom. Potom som našiel až tri odpovede na článok. Namiesto odpovede radšej postupne preložím tieto materiály, lebo si myslím, že aj  slovenskí čitatelia nájdu v nich zaujímavosti o tom, ako sa argumentuje v Maďarsku a aké nové otázky vzniknú okolo tejto témy.

 

Článok Borbály Obrusánszkej:Nástrahy "autochtónnosti"

 

Odpovede:

Tóth Imre:

Niekoľko poznámok k článku "Nástrahy autochtónnosti" od Borbály Obrusánszkej

 

Varga Géza:

Varga Géza Odpoveď na článok Borbály Obrušánskej

 

 

Cser Ferenc:

Cser Ferenc Odpoveď na článok pani BorbályObrusánszkej

 

 

Je to len výzva k organizátorom podujatí na Bugaci, alebo je to niečo iné?

K článku som sa dostal prostredníctvom dvoch priateľov. Najprv som si myslel, že odložím to bokom, čo oči nevidia to srdce nebolí. Po premyslení, som sa dostal k záveru, že predsa by som nemal to nechať bez slov. Zatiaľ som článok len preložil do slovenčiny, ale už pripravujem, čo som vyčítal z neho ja. Tu je zatiaľ článok „no comment”:

 

Geönczeöl Gyula Morálny úväzok usporiadateľov podujatí na Bugaci a Bösztörpuszta

 

Článok Geönczeöla Gyulu v mojom čítaní

 

 

Moje konšpiračné myšlienky

 

Chemtrial konšpiračná teória, alebo skutočnosť.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!