Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Kruhové járky, rondely

Znova vychádzame z genetických poznatkov. Populácia žijúca v Strednej Európe je geneticky ťažko rozlíšitelná. Genetici nevykázali čisté génové skupiny (haplotypy) charakterizujúce len Maďarov, Slovákov, Slovincov, Čechov, Poliakov, Chorvátov, Srbov, Ukrajincov (Rusínov), alebo Rusov, ale génovú skupinu východo a západoeuropskú. Nás zaujíma viacej východo-strednoeuropská skupina. Genetici dokázali, že dnes žijúci ľudia v Strednej Európe geneticky sú potomkami predkov, ktorí nepretržite žili v tejto oblasti desaťtisíce rokov, teda sú autochtónni. Najlepšie sa dajú rozlíšiť podľa hovorených jazykov, a stým aj rozdeliť, rozvrátiť. Prvé rozdelenie na Maďarov a Slovanov, ďalšie rozdelenie je tých, ktorí ktorí hovorili so slovanským jazykom na Slovákov, Slovincov, Chorvátov, Srbov, Poliakov, Ukrajincov, Rusov atď. Keď vymenované národy sú všetcia autochtónne podľa genetikov. Tak  „sťahovanie národov" smerom z Ázie nemohol byť také intenzívne, ako nám to podsúvajú. Ani teória „prisťahovalcov Maďarov“, „honfoglalók“ z Ázie neobstojí podľa výsledkov genetiky. Genetické poznatky ešte viacej zvýraznia  anomáliu zachavania „maďarského jazyka“ zväčša v slovanskom prostredí. Riešenie ponúka len bývalá existencia spoločného jazyka Slovanov a Maďarov. Samozrejme existenciu spoločného jazyka veľkí „rozdelovači“, lepšie ich nazvať „rozvratníci" budú popierať. Nemôžu sa, ale držať ďalej takej lži, že Karpatská-kotlina neustále bola málo obývaná a novousadlíci smerom z Ázie, znova a znova vykynožili predošlé obyvateľstvo, lebo genetická rovnorodosť  dnešnej populácie to vyvracia. Obývanosť územia a vyspelosť tu žijúcich ľudí dokazujú „kruhové jarky“, alebo „rondely" nájdené v Karpatskej kotline (sú aj mimo nej). Staviteľmi týchto „rondiel" boli vtedy žijúci poľnohospodári. Najstaršie „kruhové jarky" sa našli na území dnešného Maďarska a podľa dnešných vedomostí odtiaľ sa rozširovali na západ, severozápad. Genetickými potomkami týchto poľnohospodárov sú dnes žijúci Maďari a Slováci ( ale, aj ostatní Slovania). Na ich spoločné meno by mohli ukázať výrazy  „ugar = úhor", ktoré možno aj zámerne zdeformovali na „ugor“ a „uhor“. Výraz „slovĕnin, slovjenin“ vysvetlujú niektorí, ako „hovoriaci jedným jazykom, jednou rečou“, keď to doplníme a povieme zhruba štýlom, ako hovorili starí maďarskí sedliaci ešte aj v rokoch okolo 1900, dostaneme  „solov ej nei(ö)n“ (význam je presne to o potrebujeme), ukazuje ako máme hľadať význam výrazov. Výrazy „Sláv, Slovan, Sclavus" ukazujú na ich vieru, alebo aj dlhovekosť vo forme „őšelvű, őšeleven,őšokelveš“, „verí v praprincípe, prastarý žijúci, a veriaci v starej príčine", výraz „sclavus-őšokelveš“ je synonymom „skhýta- ősokhitű”, len v neskoršom období,       po podmanení nomádmi sa mohol vysvetľovať, ako „sklavus - sokalovus-solgálovus - solga - sluha”. Archeologické nálezy pri „rondeloch” nám prezradia niečo aj o viere týchto ľudí (pozrieme neskoršie). istória Maďarov     v Karpatskej kotline sa nezačína „Maďarmi prisťahovalcami-honfoglaló magyar”, ani história Slovákov (aj ostatných Slovanov) sa nezačína Cyrilom a Metodom a prestúpením na jedno „z katolických" vierovyznaní, ale oveľa skorej, ešte v dobe pohanstva, v praveku. Pozrime sa na „kruhové jarky”.

 

Újkőkori körárkok Baranya megyében-Rondely z neolitu v župe Baranya

(Článok nebudem prekladať, pre nás stačia fotografie a mapa na zdokumentovanie výskytu rondel.)

 

 

O rondel na území dnešného Slovenska je tento článok:

Ľuboš Trubíni Požitavské rondely

 

Veľmi úzké spojenie je medzi "lengyelskou" kultúrou a rondelmi. Tu sa nachádza článok:

Az eddig ismert legnagyobb település a lengyeli kultúrából-Najväčšia známa usadlosť "lengyeskej" kultúry(nepreložený)

 

Z článku je zaujímavá časť (tú som preložil):

Podľa historikov „lengyelská“ kultúra existovala na hranici obdobia neolitu a doby bronzovej 4900 a 4200 pr. Kr., pomenovaná je po obci Lengyel neďaleko Bonyhádu, kde prvé nálezy objavil Mór Wosinsky v roku 1880.  Na začiatku prác v roku 2006 si mysleli, že centum objaveného osídlenia leží na hlavnom  ťahu stavanej rýchlostnej komunikácie, lebo tam objavili zostatky budov, ktoré pripomínali zoradené domy ulíc. Teraz dokončený archeologický prieskum neďaleko Bátaszéku, pri hlavnej ceste .56, ktorá sa vykonala na ploche 6000-7000 metrov štvorečných, však ukázala, že aj tam sa nachádzajú také isté rady domov a hroby - toto uviedla Anett Osztás.

 

Ďalej povedala, že okrem hrobov našli 60 ks stavieb konštruované stlpmi, vedľa každej stavby sa nachádzala jama na ťažbu hliny. Tieto jamy po použití naplnili odpadom, zlomenými hrncami a pokazenými kamennými sekerami. Nálezy sú väčšinou z týchto jám. Vyšlo najavo, že ývali tu bohaté obyvateľstvo, ktoré len tak chrlilo keramiku a kamenné náradia.

 

Teraz sa opýtajme: Na základe čoho vyhlásia historici, že Karpatská kotlina v praveku bola veľmi riedko obývaná? Podľa mňa špecializácia odborníkov až tak sa vydarila, že ten ktorý skúma len hlavu blchy, alebo len jej zadok už nepozná, alebo nechce poznať celú blchu. Komu vyhovuje dogma, málo osídlenej Karpatskej kotliny? Slovákom to iste nepomôže, a Maďarom tiež by to nemalo vyhovovať.

 

Ďalší slovenský článok, ktorý som preložil a uverejnil Maďarom, už sa nenachádza na internete, našťastie som archivoval tu je:

 

V.Karlovský a J.Pavúk Astronomická orientácia rondelov lengyelskej kultúry

 

Maďarský preklad obsahuje ešte tento dodatok:

Článok z roku 2002 je len doplnkom k téme „kruhové jarky“. Zaujímavejšie je, keď porovnáme názormi maďarských vedcov. Pri hľadaní materiálu som našiel prácu Dr.Pásztor  Emílie:"Megjegyzések a lengyeli kultúra körárkainak tájolásához - Poznámky k orientácii rondel lengyelskej kultúry “. Som sa potešil, že si prečítam niečo o téme aj po maďarsky a porovnám so slovenským článkom.No, ako sa ukázalo priskoro som sa tešil. Na internetovej adrese:

http://www.akademiai.com/content/k44862268827x252/

sa objaví obrázok, kde cena za 15 stranový dokument je 25 dolárov, alebo 20 eur. Nájdeme aj to komu núkajú materiál v maďarskom jazyku. Sú to štáty Veľká Británia, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Japonsko. V týchto štátoch iste v maďarčine budú potrebovať tento materiál. Toto je dosť ťažké vysvetliť, autorskými právami iste nie, lebo anglická verzia pod názvom: Emília Pásztor, Judit P. Barna & Curt Roslund „The orientation of rondels of the Neolithic Lengyel culture in Central Europe" je bezplatne dostupná tu:

http://antiquity.ac.uk/Ant/082/0910/ant0820910.pdf .

Skutočne vlastenecký postoj, keď ťa to zaijíma v maďarčine, tak zaplať, alebo to môžeš preložiť z angličtiny.

Ciele maďarských vedcov sú popísané v tomto článku z roku 2007. Nachádza sa na adrese:

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=16354 .

 

Z člámku je zaujímavé toto:

"Tieto rondely sú zaujímavé preto, že sú v nich prerušenia, premostenia z hliny. Výskumníci predpokladajú, že tieto premostenia, brány neboli smerované hociako, ale smerované boli na nebeské deje. Zisťovať budeme, či boli skutočne smerované na astronimické smery - povedala Emília Pásztor".

 

Potom v roku 2008 sa uverejní článok. Maďarskí vedci poznajú práce slovenských a českých vedcov, kde je napísané, že orientácia starších rondel je zložitejšia, ako mladších a staršie sa nachádzajú viacej na území Maďarska, odtiaľ sa rozšírili ďalej, predsa ostávajú pri jednoduchej orientácie na Slnko a pri vysvetľovaní slnečných motívov, ale ani to nie je prístupná v maďarčine. Položme si otázku: Prečo to robia? U autorky štúdia je to prirodzené smerovanie, patrí medzi  predstaviteľov hlásajúcich maďarskú dogmu "prišli sme z Ázie". Na stretnutí v Bugaci mala prednášku na tému "Staroveké  nomádske kultúry v Eurázii“. Výsledky genetikov, ale poukazujú nato, že väčšina dnes žijúcich Maďarov má európskych predkov. Títo už pred 8 000 rokmi obrábali pôdu a postavili zložité stavby, ktoré orientovali na astronomické smery, z tejto doby nemáme ešte žiadne informácie o mezopotámskej kultúre. Poľnohospodárov tejto doby považujú za svojich predkov Slovania, Maďari tvrdia, že nemajú nič spoločné so Slovanmi, ale genetici to vyvracajú. Jazykovedci ukončia svoje výskumy, že spoločné slová môžu byť požičané len od Slovanov a opačným smerom je to vylúčené. Tu je viacnásobná motivácia k tomu, aby ukázali kultúru staviteľov rondel na nižšej úrovni. Kultúra poľnohospodárov predsa nemôže byť na vyššej úrovni, ako kultúra „lovas-nomád = nomádi na koňoch“, čo hlásia okrem Maďarov aj západo-europské národy. S týmto môžu podsúvať svojmu národu, že Maďari sú „vyvoleným“ národom a jedine oni môžu riadiť Karpatskú kotlinu (Trianon-Všetko späť!). Na druhej strane celkom dobrý spôsob, aby sa udržovalo napätie s okolitými slovanskými štátmi. Preto nie je vyhovujúce ohlasovať, že väčšina Maďarov má geneticky európsky pôvod. Čo sa stane, ak začnú hľadať svojich predkov poľnohospodárov, alebo príbuznosť s okolitými národmi? Keď sa budú pýtať nato, ak sú v Karpatskej-kotline autochtónni dnešní "Maďari" hovoriaci „maďarským jazykom“, kto sú tí ktorí prišli? Bolo skutočné „prisťahovanie- honfoglaláš“? Vrátili sa dávni príbuzní, alebo nomádi prišli kolonizovať? Kto založil „ tisícročné Maďarsko“, kde maďarčina nebola úradným jazykom? (ľudí v Sovietskom zväze by iste prinútilo porozmýšlať o tom, keby im zaviedli francúzštinu za úradný jazyk a v tzv. "Maďarsku"/Uhorsko/ sa to stalo) Aká bola ich praviera? Aká bola ich praviera pred Ježišom? Aký je rozdiel medzi maďarskými a slovanskými pohanmi? Mohol by som pokračovať radom ďalších otázok.

 

Našiel som ešte jednu štúdiu, kde pripomenuli rondely pod názvom:"Fejér Eszter-Későneoliti település szerkezet-Ősrégészeti proszeminárium 2005/2006 tavaszi félév.- Eszter Fejér Štruktúra usadlosti v neskorom neolite". Dá sa nájsť tu:: [DOC] Későneolit településszerkezet .

 

Citát zo štúdia: Tradícia stavby rondel prichodila do Maďarska zo Strednej EurópyPoznáme dva typy, ktoré môzu mať rozličnú funkciu.........

 

Na koniec už len toľko, kedy už konečne naberie niekto odvahu položiť otázku týmto údajne "vedcom": Dokedy budete nás považovať za debilov? Kde je Stredná Európa, keď Maďarsko do nej nepatrí?

 

Ing. Štefan Varga,  10.septembra 2010, Fiľakovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!