Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Jazyk

 

 

Výraz Ugor - výklad možných významov

 

 

Porovnanie maďarskej a slovenskej abcedy, v súvislosti s „ryskovým“ písmom.

 

 

Vo svojom uzavretom kultúrnom a jazykovom okruhu každý môže hovoriť čo sa mu zachce. Platí to  na Slovákov (aj na ostatných používajúcich slovanské jazyky,) aj na Maďarov. Tu je jeden slovenský článok, ako príklad keď naše myšlienky ovplvňujú predsudky.

 

Július Handžárik Svedectvo jazyka o národnosti - originál

 

Július Handžárik Svedectvo jazyka o národnosti + poznámky

 

 

Pred niekoľkými dňami som dostal zaujímavú ukážku, maďarskú báseň z roku 1984, ktorú napísal Gábor Gyimóthy pod názvom „Nyelvlecke-Lekcia z jazyka”. Návrh znel, aby som ponúkol báseň na preklad pánovi Handžárikovi. Ak maďarčina je taká zaostalá voči ostatným europským jazykom nemal by mať problém s prekladom. Neverím, že známy spisovateľ by bol ochotný komunikovať s takým výskumníkom amatérom, ako som ja, báseň predsa uverejním, možno sa nájde niekto, kto ovláda maďarčinu aj slovenčinu na úrovni materinského jazyka a keď aj nepreloží celú báseň, udá aspoň rovnocenné výrazy na slová označujúce „pohybovanie sa” ( v básni sú hrubšie značené). Samozrejme bez opakovania výrazov, lebo len tak sa dá porovnať bohatosť slovnej zásoby. Ja som si nato netrúfol, lebo moja slovná zásoba zo slovenčiny je veľmi ďaleko od úrovni materinského jazyka. Výrazy, ako őďeleg, šlaťťog, baktat, košlat” ma okamžite odradili od pokusu. Báseň je tu:

 

Gyimóthy Gábor Nyelvlecke(Jazyková lekcia)

 

Pokračoval by som v téme. U pána Handžárika sme našli zhruba 120 slov spoločných v slovenčine a v maďarčine, z čoho on usúdil, že všetky prechádzali od Slovákov ku Maďarom. Teraz postupne uverejním dlhší článok, ktorý napísal Csaba Varga pod názvom: „Szlovák a kismagyar nyelv"-"Slovenčina, ako malý maďarský jazyk, alebo slovenský jazyk je osobitnou verziou maďarského jazyka.“. Už z názvu vidíme, že Csaba Varga tvrdí presný opak, ako pán Handžárik. Článok prekladám tak, ako to uverejnil autor, pridám len najnutnejšie poznámky. Podľa mňa pán Csaba Varga je troška bližšie k skutočnosti, hoci použitím spoločných výrazov sa ťažko dokazuje, ktorý odkiaľ prešiel a kam.(napr. bukréta = bokréta, buzogáň = buzogány, bronz = bronz, búda = bódé) Do pôvodnej maďarskej verzie som nedal žiadné poznámky. Pri uvádzaní som pripomenul len to, že u rovnakých slov sa len ťažko dokazuje, že ktorý jazyk je odovzdávajúci . Ďalšia pripomienka je k dôslednosti, - ak tvrdím, že slovenčina sa pochádza z maďarčiny, tak ukrajinčina nie je malou ruštinou, ale takisto je malou maďarčinou, a je aj ruština a všetke slovanské jazyky, lebo sú príbuzné. Nezabudnime ani nato, čo tvrdia genetici, okolo 90% dnešných „Maďarov“ má také isté europské gény, čiže tých istých predkov, ako majú dnešní „Slovania“. Tých predkov vedia určiť na desaťtisíce rokov dozadu a predkovia mohli používať ten spoločný jazyk. V tej dobe ešte neboli špecialisti, ktorí vytvárali gramatiku a pravopis. Slobodní ľudia slobodne vytvárali výrazy a „samovoľne“ ich aj menili, takže zmeny vo výslovnosti jednotlivých výrazoch mohli mať oveľa širšiu škálu, ako je dnes povolené a to je potrebné zohladniť aj vo výskume jazykov. „Svojvoľnosti“ vytyčoval hranice zdravý sedliacký rozum, ten druhý ma musel rozumieť, keď som sním chcel komunikovať. Preložený článok je tu :

 

Varga Csaba Slovenčina, ako malý maďarský jazyk - pôvodný článok
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!