Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Szkíták

Tóth Imre készített kivonatot a szkítákról szóló idézetekből. A felhasznált irodalomból megtalálható a google jóvoltából "Télfy János: Görög források a Scythák törtönetéhez" című kiadvány még 1863-ból. Megtalálható itt:

 

Télfy János Görög források...

 

Tóth Imre idézeteiből kettőt emelnék ki:

 

Arrianus (Kr. u. I. század): "A szkíták ... hajdan gabonaevők és szántóvetők voltak, házakban laktak és városokat bírtak..."

 

„Az első szkítáktól, azoktól a vallásos lelkületűektől és mocsoktalan jelleműektől az idegen vétkekkel való megfertőződés következtében eltávolodtak az időközben élő szkíták… addig a korig, amelyben a magyar név alatt váltak ismeretesekké és Pannóniában kezdtek örök állandó hazát alapítani. Akkor ugyanis, miként ha a tűztől eltávolítjuk a vizet, magától visszatér eredeti hűvösségéhez, éppúgy tértek vissza ők...őseredeti erkölcsi romlatlanságukhoz.”(Eusthatius metropolita 1115-1195)

 

Ez a két idézet azért érdekes, mert olyasmit állít, amiről ma szeretnek elfeledkezni: A szkíták fölművesek voltak, addig mocsoktalan jelleműek, majd megfertőződtek az idegenektől harcoltak, raboltak, gyilkoltak, majd visszatértek az őseikhez Pannóniába, mint a vándor madarak (magyarok, de szlávosan maďarok) és itt az erdeti hitet, s erkölcsöt megtartó földműves ősök leszármazottai által visszatértek eredeti romlatlanságukra.(jó lenne megjegyezni a későbbiekre, hogy ki értékeli így a szkítákat – egy görög – katolikus, ortodox, pravoszláv, nempedig rómaikatolikus pap).Most kapcsoljuk össze a mai magyarok és szlovákok elődeit, az ie. 6 000 – 8 000 évvel ezelőtti földműveseket, akiket valamikortól „szkíta“- nak neveztek, azután „szláv“-oknak, a visszatérők a vándor „magyarok“(madarak-maďarok), más elnevezésben „türk-turk“. Az első mutató, ami közös ősőket jelzett a genetikusok által megállapított genetikai hasonlóság, egyeseknél 35 000-   40 000 évre visszamenőleg. Ebből következik a közös kultúra,  hitvilág(pogányság), nyelv követelménye. Ezeket kellene fokozatosan felderíteni. A népdalok számítógépes elemzését "Juhász Zoltán: Népzenei összehasonlító elemzések mesterséges inteligenciákkal" című írásában találhatjuk. A cikk itt található:

 

Juhász Zoltán A népdalok számítógépes ..

 

A legfontosabb megállapítás ezen a képen van:

A magyar és a szlovák népdalok egy szinten vannak, nagyon hasonlítanak, az "őszenei" alapmotívumokat képezik, ha bármelyiket kiveszzük szétomlik a rendszer.

A másik amit megemlítenék a nyelv(az ószláv betűk miatt a képen olvasható):

További idézetek a szkítákról:

 

Tóth Imre Idézetek a szkíta népekről

 

Az idézetekből megtudhattuk, hogy a szkíták a legöregebb nemzetek közé sorolhatók, hogy először földművesek voltak és azt is, hogy éltek szkíták a Kárpát-medencében is. Ez a téma viszont nem nagyon izgatja sem a szlovák, sem a magyar hivatalos történészeket, úgy finoman elsiklanak a téma felett. Ha viszont a szkíták a föld legöregebb nemzetei közé tartoznak, akkor valahogy csak beszélniük kellett, valami nagyon régi nyelven. Ezt is megoldják történészeink, a szkíta nyelv kihalt, eltűnt kész, nem kell vele foglalkozni. Mostanában találtam egy cikket, amelyik a szkíta nyelvvel foglalkozik. Ebben Georgij Dremin elemzi V.I.Abajev „szkíta“ szótárát. Az eredeti cikk címe "Георгий Дремин: „Скифо-сарматские“ наречия и „скифский“ словарь“ В.И. Абаева – Georgij Dremin: „Szkíta – szarmata“ nyelvjárás és V. I. Abajev „szkíta“ szótára.“.  A cikk függelékében ott az egész szótár. A magyarok nagyon keveset  emlegetik a szótárt, itt-ott Bakay Kornél hivatkozik Abajevre, mást nem nagyon találtam. Abajev oszét származású, így az oszét és az iráni nyelv segítségével próbálta rekonstruálni a „szkíta” szavakat. Újabban találtam magyar próbálkozásokat rokoni kapcsolatba hozni a jászokat az oszétokkal, oszét - magyar szótár is készült. Ez azt jelenti, hogy lehetne keresni a nyelvek közötti összefüggést. Abajev megtalálta az oszét nyelv kapcsolatát a szkíták nyelvével, ha megtaláljuk a kapcsolatot a jászok magyar nyelve és az oszét között, akkor lehet keresni a jász - magyar nyelv kapcsolatát a szkítával. Ennyire azért nem szaladok előre, egyenlőre megpróbálom lefordítani és részenként közölni Dremin cikkét, azután majd megnézzük a szkíta szótárt is, ugyanazzal a metódussal, ahogy Varga Csaba szlovák –magyar szógyűjteményét elkezdtem bővíteni.

 

Georgij Dremin "Szkíta - Szarmata" nyelvjárás és V.I. Abajev "szkíta" szótára

 

Gondolatok a Dremin cikk alapján nemcsak nyelvészeti szempontok alapján:

 

Georgi Dremin és V.I. Abajev "szkíta" szógyűjteményéről

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!