Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Maďarský jazyk

 

Dnešní úradne uznávaní maďarskí "jazykovedci" nútia nám dogmu, že maďarčina je skladište vypožičaných výrazov. Všade, kde sme sa  "údajne" nasťahovali, požičali výrazy a potom nejakým spôsobom sme z nich vytvorili "spisovnú maďarčinu". Veľká väčšina tých, ktorí sa neoficiálne zaoberajú skúmaním maďarčiny sa prikláňa k názoru, že maďarčina je "prajazykom". Toto tvrdenie je veľmi sporné, lebo okrem prác napísaných Csabom Vargom, nikde nenájdeme mienku o maďarských nárečiach, ľudových výrazoch. Na vysvetlenie výrazov, etymológiu slov, a pri porovnaní cudzými jazykmi všetcia používajú dnešnú spisovnú maďarčinu. Kľudne môžeme vyhlásiť, že spisovná maďarčina nie je "prajazykom". Naproti tomu "MAĎARSKÝ JAZYK", ktorý obsahuje výrazy všetkých nárečí a ich možné výslovnosti môže nám prezradiť veľa o "prajazyku" a jeho štruktúre. Aké máme možnosti, ak zobereme do úvahy premlčané vlastnosti maďarčiny načrtnem v nasledujúcom článku. Nájdete tu:

 

O maďarčine nie tradičným spôsobom

 

 

Vieš po maďarsky.....

 

 

 

Do maďarského modulu „Magyar nyelv“ som pridal zdigitalizovanú knihu „Püspöki Nagy Péter A Csallóköz neveiről (O názvoch - Žitného ostrova)“. Kniha je poučná hlavne pre tých, ktorí sa zaoberajú rozlúštením významov slov, alebo zemepisných názvov. Ukáže, ako postupovať vo zverejnení písomných dokumentov, alebo, ako šikovný úradník môže premeniť nemecké pomenovanie na slovenské a na konci môžeme vidieť typický príklad toho, ako pracujú maďarskí vedci, ako vymývajú mozog vlastnému národu. Hoci majú k dispozícii päť, šesť maďarských výrazov na tvorenie etymológie názvu, nakoniec za správne označia turecké slovo „čirlay - čajka“. Kniha obsahuje aj slovenský súhrn. Môžete to prečítať tu:

 

Slovenský súhrn Püspöki Nagy Péter A Csallóköz neveiről - O názvoch - Žitného ostrova
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!