Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Obsah

Genetika

 

Genetické korene Maďarov v prednáške slovenských genetikov

 

Známy vedec hovorí o hľadaní slovanských génov 

 

 

História

 

Ako vytvoriť históriu + Dejiny Slovákov

 

Článok Dejiny Slovákov cez maďarské okuliare - reakcia

 

Július Handžárik Sťahovanie národov?

 

Július Handžárik Sťahovanie národov? + poznámky

 

 

Jazyk

 

Čo sa skrýva pod pojmami "Slovan - Slaves" a "Hungarus"

 

Výraz Ugor - výklad možných významov

 

Porovnanie maďarskej a slovenskej abecedy

 

Július Handžárik Svedectvo jazyka o národnosti -originál

 

Július Handžárik Svedectvo jazyka o národnosti + poznámky

 

Gyimóthy Gábor Nyelvlecke - Jazyková lekcia

 

Varga Csaba Slovenčina, ako malý maďarský jazyk - pôvodný článok

 

 

Svätý Cyril a Metod

 

Svätý Cyril a Metod

 

Svätý Cyril a ryskové písmo

 

Oslavy Cyrila a Metoda

 

 

Maďarský jazyk

 

O maďarčine nie tradičným spôsobom

 

Vieš po maďarsky.......upravené 7. jún  2014

 

Slovenský súhrn Püspöki Nagy Péter A Csallóköz neveiről - O názvoch Žitného ostrova nové

 

 

Skýti

 

Tóth Imre Citáty o Skýtoch + doplnky

 

Georgij Dremin "Skýtsko -Sarmatské" nárečie a "Skýtsky slovník" V.I. Abajeva

 

O zbierke "skýtskych" slov Georgij Dremina a V.I. Abajeva upravené 25. november 2016

 

 

Rondely, kruhové járky

 

Ľuboš Trubini Požitavské rondely

 

Karlovsky a Pavúk Astronomická orientácia rondelov lengyelskej kultúry

 

 

Etymológia

 

Význam výrazu Etymológia

 

Varga Csaba Slovenčina, ako malý maďarský jazyk + možné významy výrazu Slovák

 

Význam výrazu Vianoce  - Kračúň

 

 

Prakultúra - Praviera

 

Tóth Imre Vučedol, alebo Zók?

 

Vučedolské nálezy v slovanských prameňoch

 

Bognár Ferenc Prakultúra vychádzajúca zo srdca + pripomienky

 

Berényi László Géza Od Mezopotámie po pomedzie dunaja Tisy 1. časť + doplnky

 

 

Rôzne

 

Načo môžeme využiť internet?

 

Obrusánszky Borbála Nástrahy "autochtonnosti:

 

Tóth Imre odpoveď  na článok Borbály Obrusánszkej

 

Varga Géza odpoveď  na článok Borbály Obrusánszkej

 

Cser Ferenc odpoveď  na článok Borbály Obrusánszkej

 

Geönczeöl Gyula Morálny úväzok usporiadateľov podujatí na Bugaci a Bösztörpuszta

 

Článok Geönczeöla Gyulu v mojom čítaní

 

Chemtrial konšpiračná teória, alebo skutočnosť.nové

 

 

Práce Marjalaki Kiss Lajosa

 

Marjalaki Kiss Lajos a Anonymova Gesta Hungarorum

 

Marjalaki Kiss Lajos a Anonymova Gesta Hungarorum + poznámky

 

Marjalaki Kiss Lajos Historické štúdie

 

 

Tabu-teórie a chúlostivé otázky

 

Tóth Imre Mapy o Karpatskej kotline

 

Ing. Hurník Záhadný val obrov

 

Ing. Hurník Záhadný val obrov + poznámky

 

Teória od Jásdi Kiss Imre Genezis + poznámky

 

Marton Veronika Ako sa dostal maďarský trojvrch a dvojkríž do slovenského znaku + poznámky

 

 

Porovnávanie jazykov:

 

Varga Csaba Aj maďarské, aj anglické + slovenské výrazy

 

Úvahy na základe článku Aj maďarské, aj anglické obnovené 29. december 2013

 

Anglická tabuľka Swadesh doplnená maďarskými - hebrejskými -slovenskými výrazmi

 

Súvislosti medzi staroslovanským, maďarským a inými jazykmi obnovené 14. marec 2017

 

Súvislosti medzi starogréckym, maďarským a slovenským jazykom

 

 

Koreňová lingvistika

 

Krizsa Katalin Gyöknyelvészet -kniha v maďarčine

 

O základných pojmoch koreňovej lingvistiky

 

Základné štúdium koreňovej lingvistiky

 

Problematika preberania slovanských výrazov do maďarčiny

 

Čo je nevedecká metóda?

 

 

Islandská revolúcia

 

Islandská revolúcia a myšlienky, ktoré vyvoláva u rozmýšľajúcich ľudí

 

Zmysluplné využívanie eutofondov?!!!!

 

Zmysluplné využívanie eutofondov?!!!!(Pohľad po uplynutí5 rokov)nové

 

 

17. november 2014 - 25. výročie "nežnej" revolúcie.

 

 

Slovania obnovené 7. júl  2013

 

Tóth Gyula Od Skýtia po Maghreb VIII. časť Slovenskí bratia + poznámky

 

 

Priezviská
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!