Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Tartalom

 

Genetika

 

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában

 

Ismert tudós a szláv gének kereséséről  2015 március 25.

 

 

Történelem

 

Hogyan csináljunk történelmet + A szlovákok történelme

 

A szlovákok történelme magyar szemmel - reakció

 

Július Handžárik Népvándorlás?

 

Július Handžárik Népvándorlás? + megjegyzések

 

Barabássy Miklós  Gondolatok a történelemszemlélettel kapcsolatban

 

 

Nyelv

 

Mit rejthet a "Szláv -Szlovan" és a "Hungarus" kifejezés?

 

Az ugor kifejezés lehetséges jelentései

 

A magyar és a szlovák abc összehasonlítása

 

Július Handžárik A nyelv bizonyítéka a nemzetiségről + megjegyzések

 

Gyimóthy Gábor Nyelvlecke

 

Varga Csaba A szlovák a kismagyar nyelv

 

 

Cirill és Metód

 

Cirill és Metód

 

Szent Cirill és a rovásírás

 

Cirill és Metód ünneplése

 

 

Magyar nyelv

 

A magyar nyelvről nem hagyományos felfogásban

 

Szeder Fábián A Palóczokról

 

Pap Gyula Palóc népköltemények


 

Vass József Dunántúli nyelvjárás

 

Czakó Gábor Az elsüllyesztett magyar nyelvtan főbb vonásairól

 

C. Vladár Zsuzsa A gyök fogalma az európai nyelvészetben és a Czuczor - Fogarasi szótárban

 

Gyök

 

Somogyi Antal A nyelv huszonégy hangjárul mint a szótár és nyelvtan meganyi eleméről


Tudsz magyarul....módosítva 2014 áprílis 20.

 

Püspöki Nagy Péter A Csallóköz neveiről

 

Sylvester János Grammatica Hungarolatina faximile

 

Sylvester János Grammatica Hungarolatina

 

Szenczi Molnár Albert Novae Grammaticae Ungaricae libri duo

 

Komáromi  Csipkés György A magyar nyelv magyarázata - Hungaria Illustrata

 

Pereszlényi Pál A magyar nyelv grammatikája - Grammatica linguae Ungaricae

 

Kövesdi Pál A magyar nyelv alapjai - Elementa linguae hungaricae

 

Tsétsi János Helyesírási gramatikai megjegyzések - Observationes orthographico - grammaticae

 

Toldy Ferenc Corpus Gramaticorum Hungaricae 1 és 2

 

Keresztesi József Magyar nyelv eredete

 

Otrokótsi Fóris Ferenc Origines Hungaricae - A magyar eredet

 

Baróti Szabó, Dávid Orthographia-, és grammatica-béli észre-vételek a'

 

 

 

Szkíták

 

Télfy János Görög források

 

Juhász Zoltán A népdalok számítógépes...

 

Tóth Imre Idézetek a szkíta népekről

 

Georgij Dremin "Szkíta -szarmata" nyelvjárás és V.I. Abajev "Szkíta szótára"

 

Georgij Dremin és V.I. Abajev "Szkíta" szógyűjteményéről módosítva 2016 november 12.

 

 

Körárkok, rondelák

 

Újkőkőri körárkok Baranyában

 

Ľuboš Trubíni Zsitva menta az őskorban

 

Az eddig ismert legnagyobb település a lengyeli kultúrából

 

Karlovsky és Pavúk A lengyeli kultúra körárkainak csillagászati orientációja  + vélemények

 

 

Etimológia

 

Etimológia kifejezés értelmezése

 

Varga Csaba A szlovák a kismagyar nyelv + a Szlovák kifejezés lehetséges értelmei

 

Karácsony kifejezés értelme

 

 

Őskultúra - Ősvallás

 

Tóth Imre Vučedol, vagy Zók?

 

Vučedoli leletek szláv forrásokban

 

Bognár Ferenc Szívhez szóló ősműveltség

 

Bognár Ferenc Szívhez szóló ősműveltség + észrevételek

 

Berényi László Géza Mezopotámiától a Duna - Tisza közéig

 

Berényi László Géza Karácsony után egyre jobban megvilágosodunk...

 

Berényi László Géza KöRöSzTéNy tudat - az elfeledett magyar világszemlélet

 

A "régi" Európa elveszett világa.(video) + magyar szöveg új

 

Tóth Imrénél Furcsa vizsgálat + hozzászólásaúj

 

Dr. Tarnóczy Zoltán ANYAjogúNYELVúj

 

Egyéb

 

Mire is használhatjuk az internetet?

 

Obrusánszky Borbála Az őshonosság buktatói

 

Tóth Imre válasza Obrusánszky Borbálának

 

Varga Géza válasza Obrusánszky Borbálának

 

Cser Ferenc válasza Obrusánszky Borbálának

 

Geönczeöl Gyula Bugac ös Bösztörpuszta erkölcsi kötelezettsége

 

Geönczeöl Gyula írása az én olvasatomban

 

Chemtrial konspirációs elmélet, vagy valóság.új

 

 

 

Marjalaki Kiss Lajos írásai

 

Marjalaki Kiss Lajos és Anonymus

 

Marjalaki Kiss Lajos és Anonymus + észrevételek

 

Marjalaki Kiss Lajos Történelmi tanulmányok

 

Anonymus Gesta Hungarorum Pais Dezső fordítása

 

Béla Király névtelen jegyzőjének könyve Szabó Károly fordítása

 

Mándi Mándy Iván Magyar Sunád Anonymus Gesta fordítás

 

Anonymi Belae regis notari Historia Hungarica de septemprimus ducibus Hungariae Kassa 1772 - latin

 

 

Tabu-elméletek, kényeskérdések

 

Tóth Imre Térképek a Kárpát-medencéről

 

Ing. Hurník a rejtélyes óriások fala + megjegyzések

 

Jásdi Kiss Imre elmélete Genezis + megjegyzések

 

Martom Veronika Miként került a magyar hármashalom és kettőskereszt a szlovák címerbe? + megjegyzések

 

 

Nyelvek összehasonlítása:

 

Varga Csaba Magyar is, angol is

 

Varga Csaba Magyar is, angol is + szlovák kifejezések

 

Elmélkedések a Magyar is, angol is írás alapján újítva 2013 december 29.

 

Az angol Swadesh tábla Magyar - Héber - Szlovák megfelelő kifejezései

 

Összefüggések az ószláv a magyar és más nyelvek között újítva 2017 február 15.

 

Összefüggések az ógörög, magyar és szlovák nyelv között

 

 

Gyöknyelvészet

 

Krizsa Katalin Gyöknyelvészet

 

A gyöknyelvészet alapfogalmairól

 

Gyöknyelvészeti alapképzés

 

A szláv átvételek problematikája

 

A Swadesh tábla héber - magyar bővített változata

 

Közös székelymagyar(magyar) Vas - megyei szavak

 

Gyökszavak kigyűjtése "A magyar nyelv történeti - etimológiai szótárából"

 

A magyar nyelv történeti - etimológiai szótárának kritikája

 

Milyen a tudománytalan (TDT) módszer

 

Nem gondoljuk - a finnugor nyelvészet cáfolata

 

Török jövevény szavaink

 

A finnugor eredetűnek tartott magyar szavak finn és héber rokonszavai

 

 

Izlandi forradalom

 

Modern korunk tabutémája az izlandi forradalom és az általa felszabadított gondolatok

 

Az Európai Fejlasztési Alapból kapott pénzek értelmes felhazsnálása ?!!!!

 

Az Európai Fejlasztési Alapból kapott pénzek értelmes felhazsnálása ?!!!!(Helyzetkép öt év elteltével)új

 

2014 november 17. a "bársonyos" forradalom 25. évfordulója.

 

 

Szlávok

 

Tóth Gyula Tót atyafiak + megjegyzések

 

 

Vezetéknevek

 

 

Rátki Zoltán IS

 

 

IS SE Őfelsége a Magyar Nyelv elve,rejtelme, üzenete

 

 

IS SE Őfelsége a Magyar Nyelv 1. A különféle eredetelméltek cáfolata

 

 

Cáfolat C-O1 A magyar ŐS ÉLŐ TŐ szavak téves eredeztetése - szavankénti bizonyítás

 

 

IS-1  2 hangos magyar szavak táblázatban

 

 

Nemzeti Tizedes Rendszer - tömören

 

 

A magyar tudás vallás

 

 

IS SE ŐFELSÉGE A MAGYAR NYELV - könyv

 

 

 

ŐFELSÉGE A MAGYAR NYELV ÉK ŐS SZÓ ÉL

 

ŐFELSÉGE A MAGYAR NYELV NYELVÉPÍTÉSZET 1

 

ŐFELSÉGE A MAGYAR NYELV A KÜLÖNFÉLE EREDETELMÉLETEK CÁFOLATA 1

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!