Bejelentés


Nézőpontok - Pohľady. Scientia vos liberabit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Prakultúra - Praviera

Nasledujúci článok musím uverejniť, lebo ten inicioval myšlienku, aby som doplnil údaje zo slovanských zdrojov. Zato som napísal článok: "Vučedolské nálezy v slovanských zdrojoch". Pri tom sa vynorili aj niektoré stopy ukazujúce (ja tak nazývam) na „pravieru”. Najprv článok:

 

Tóth Imre Vučedol, alebo Zók?

 

Tu je môj doplnok, kde sa objavia stopy praviery:

 

Vučedolské nálezy v slovanských prameňoch

 

 

Pri téme Vučedolských nálezov, sme získali stopy po "starej viere-ženskej kultúre". S tou tematikou sa zaoberá veľmi málo ľudí. V slovenských prameňoch som zatiaľ nič nenašiel. V Maďarsku o tejto téme píše vo viacerých článkoch Ferenc Bognár. Preložil som jeho článok:" A szívhez szóló ősműveltség-Prakultúra vychádzajúca zo srdca". V článku sa dostane ku kultu Matky Zeme a Bohyne Mesiaca v starých kultúrach. Článok je poučný z toho hľadiska, že využíva aj jazykové porovnania, súvislosti. Nie je dôležité to, či vždy sú správne výsledky, ale samotná metóda ukazuje, že prečo slobodne rozmýšľajúci Maďari sa dostanú do sporu s oficiálne uznávanými jazykovedcami, ktorí šíria, že Maďarčina je kopa pozbieraných slov. Keď pochopíme zložitosť prechodov z jedného jazyka do druhého, tak vidíme, že sa dá ľahko pomýliť, hlavne teraz, keď sú národy pomenované po tom, akým jazykom rozprávajú. Keď k pochopeniu významom slov nám pomôže jeden jazyk viacej, ako druhý a túto metódu praktizuje aj autor, (ja tiež) vo svojom článku, ešte to neznamená, že všetcia ktorí rozprávali tou, alebo podobnou boli v dnešnom zmysle slova "národom". Ak u väčšiny slov sa dopracujem k ich významom maďarčinou, to neznamená, že všetcia boli "Maďari", myslím na biologicky chápanú rasu(národ), ale len to, že jazyk zachoval najviacej vlastností toho "starého", možno spoločného jazyka starých kultúr. Toto podporuje aj poznatok, že dávno ľudia (aj národy, kmene) boli pomenované podľa toho, čo vykonávali, aké vlastnosti mali a nie podľa toho, akým jazykom rozprávali. Dostaneme sa k tomu, čo znamenajú jednotlivé pomenovania. Výraz Slovan, Slav a Uhor(Ugor) som rozoberal, výraz Maďar načrtol autor v nasledujúcom článku. Článok je zatiaľ bez poznámok, hoci niektoré myšlienky by bolo dobré doplniť. Tu je článok:

 

Bognár Ferenc Prakultúra vychádzajúca zo srdca + pripomienky

 

 

 

U Ferenca Bognára som spomenul ženskú kultúru, kde písal o kulte Matky Zeme a Bohyne Mesiaca. V nasledujúcom článku Berényi László Géza sa zaoberá „Kruhobohom“ = Köristen a výraz zovšeobecní až na celý Vesmír. V článku sa zaoberá aj s „Dvojitým krížom a trojitým vrchom". Tento symbol Maďari majú vo svojom erbe a Slováci používajú, ako svoj „Štátny znak“. Autor hľadá hlbšie súvislosti symbolov, ako je zjednodušené vysvetlenie „dvojkríž a pohoria Tatry, Fatra a Mátra“. Zatiaľ som reložil 1.časť článku, kde je úvaha o týchto symboloch a doplnil som vlasnými poznámkami. Článok tu:

 

Berényi László Géza Od Mezopotámie po Pomedzie Dunaja a Tisy, 1.časť + doplnky

 

 

Teória slovenského geodeta o ktorej sa taktne mlčí:

 

Mezopotámia na Slovensku + poznámky

 

 

S teóriou Mezopotámia na Slovensku súvisí aj krátky úryvok z knihy Magyara Adorjána Prakultúra:

 

Magyar Adorján Pravzdelanosť, časť: kmeň Semere
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!